به نام خدا.

سلام.

من از وقتی که بورد خریدم خیلی دوست داشتم که بتونم بهش موس وصل کنم!

بالاخره بعد از چند وقت زیادی که ازش گذشت. دیروز به لطف و یاری خدا تونستم درستش کنم!

همش به خاطر توکل به خداست! شما هم اگه جایی گیر کردید از ته دلتون از خدا بخواید که در کار تون گشایش و آسونی قرار بده! کلا باید خدا رو بفهمیم و ازش بخوایم (واقعا بخوایم نه فقط با زبون بگیم) باید اینو بدونیم که همه کار ها به دست خداست! این قانون های طبیعت هم قانون هایی که خدا وضع کرده و با معجزاتی که از پیامبران دیدیم میفهمیم که این قانون ها دست خداست و هروقت خواست میتونه تغییر بده! در کل میگم حتما بهش فک کنید... :)

خوب کار سختی نیست