به نام خدا!

سلام خدمت شما دوستان و هموطنان عزیزم!

یه خورده که با وریلوگ کار کردم ازش خوشم اومد! چون به زبان C نزدیک تره و کار کردن باهاش راحت تره! خوب اگه ما بتونیم هر دو زبان VHDL و Vrilog رو یاد بگیریم که عیبی نداره اتفاقا قدرت برنامه نویسی مون خیلی بالاتر میره! ممکنه توصیف یه چیزی با زبان وریلوگ خیلی ساده تر از توصیف با VHDL باشه و شاید هم در جای دیگه ای بلعکس.

بنابراین به عنوان اولین کار یه جمع کننده چهار بیتی از روی یک جمعه کننده تک بیتی ساختم!

خیلی ساده هست!

اگه دنبال آموزش هم میگردید من این کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم!

اینم کدش! اون اولیه جمع کننده تک بیتی هست و اون دومیه تمام جمع کننده ی 4 بیتی! (هردوشون فول ادر هستن)!

module Adder(Sum ,C_out,A , B , C_in );
input A,B,C_in;
output Sum,C_out;
wire s1,s2,c1;

xor (s1,A,B);
xor (Sum,s1,C_in);
and (c1,A,B);
and (s2,s1,C_in);
or (C_out,s2,c1);
endmodule
/// Adder Full 4Bits
module Adder_4bit (Sum ,C_out,A , B , C_in );
input [3:0] A,B;
input C_in;
output [3:0] Sum;
output C_out;

wire C1,C2,C3;

Adder bit1 (Sum[0], C1,    A[0], B[0],C_in);
Adder bit2 (Sum[1], C2,    A[1], B[1],C1  );
Adder bit3 (Sum[2], C3,   A[2], B[2],C2  );
Adder bit4 (Sum[3], C_out, A[3], B[3],C3  );


endmodule

امیدوارم به دردتون خورده باشه!

موفق باشید

یا علی مدد...!