به نام خدا

سلام!

واقعا راست میگن که نابرده رنج گنج میسر نمیشود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!

چند وقتی بود خیلی نارحت بودم که نمیتونم برای خودم برنامه بریزم که چه کار کنم! مثلا صبح از خواب بیدار میشدم میگفتم امروز فلان ماژول رو وصل میکردم! تا ظهر پا کامپیوتر میشستم موقع نماز میدیدم چیزی گیرم نیومد! (یعنی هیچ کاری نکردم) بعد از ظهر هم پا کامپیوتر میشستم تا شب دوباره وقت نماز شب میدیدم هیچ کاری نکردم! خیلی اعصابم خورد میشد! (دلیلش این بود که هر روز میخواستم یه کاری کنم ولی نمیشد!) امروز گفتم میرم سراغ PWM تا ظهر نشستم دوباره هیچ کاری نکردم! بعد از ظهر اومدم چند تا سرچ زدم تا به این فیلم در یوتیوب رسیدم! بعد نشستم هرچی نوشت رو منم نوشتم! نمیدونم چرا سورس رو نذاشته بود مثل آدم دانلود کنیم! 

بالاخره خدا رو شکر درست شد!