به نام خدا

سلام!

امروز برد آموزشی STM8S003F3P6 که از کویر در این آدرس خریده بودم! به دستم رسید! برای پروگرم کردنش طبق یه آموزش فارسی از برنامه STVP استفاده کردم و با مشکل برخوردم بعد رفتم سراغ خود برنامه IAR و از اونجا فهمیدم که میشه علاوه بر پروگرم کردن به طرز زیبا و جالبی دیباگ هم کرد!