به نام خدا سلام!

اینم کدش

            Form2 frmTool = new Form2();
            frmTool.Show();
            this.AddOwnedForm(frmTool);

و برای برنامه کامل میتونید به این سایت برید

کلیک کنید

موفق باشید