به نام خدا

سلام

این عبارت به انگلیسی معنی لقب میده و تقریبا کار define در زبان  C رو انجام میده!

از طریق این عبارت شما میتونید برای هر بیت یا چند بیت از یک سیگنال یا متغیر یه اسم جدا تعریف کنید!